Buses

Buses – Bus Connections – Schedules

KTEL – Inter-City-Bus – Laconia

Map Laconia

Map Laconia

Neapolis – Athens – Neapolis
Gythio – Athens – Gythio

Timetables